กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ

บริษัทวลัย-วิโรจน์ (เซี่ยงใช่) โซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ในเครือ SSUP Groupเปิดโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ “กตัญญู” โดยนำกำไรจากการขายสินค้าผ่าน Katanyu.com เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนของรัฐในทุกตำบลทั่วไทย พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับตำบล Katanyu.com เป็นแหล่งรวมสินค้าออนไลน์คุณภาพ จำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของสินค้า และผู้ผลิต สำหรับผู้ซื้อได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคให้กับตำบล ผู้ซื้อจะได้รับ 5%จากยอดซื้อสุทธิ เพื่อให้ผู้ซื้อเลือกตำบลบริจาค และเงินบริจาคดังกล่าวสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ตอบแทนคุณแผ่นดินไทยด้วยการพัฒนาใน 2 ด้าน
1. พัฒนาการศึกษาไทย โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในทุกตำบล
2. พัฒนาเศรษฐกิจตำบล โดยว่าจ้างผู้ผลิตในแต่ละตำบล ผลิตสินค้าให้กับ Katanyu
ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
นักเรียน คือ อนาคตของชาติ
การศึกษา คือ ความมั่นคงของชาติ
เศรษฐกิจตำบล คือ พลังของชาติ
กำไรสุทธิในแต่ละปีของ Katanyu.comมอบเป็นทุนให้กับทุกตำบล โดยผู้ซื้อเลือกบริจาคให้กับตำบลภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี หลังจากนั้น เงินบริจาคทั้งหมดจะโอนเข้าสู่กองทุนตำบล เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในตำบลนั้นๆ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยผู้บริจาคสามารถตรวจสอบยอดเงินบริจาคผ่านKatanyu.com หรือ Katanyu Mobile Application
สัดส่วนในการมอบทุนการศึกษา**ประกอบด้วย
1. 25% มอบเป็นทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน
2. 35% มอบเป็นทุนการศึกษาครู ให้โอกาสกับครูทุกระดับในทุกโรงเรียน ได้รับทุนจำนวนที่เท่าๆ กัน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ นำมาพัฒนาการสอนต่อไป
3. 40% มอบเป็นทุนการศึกษานักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนในจำนวนที่เท่าๆ กัน เพื่อเพิ่มเติมความรู้
**สัดส่วนของทุนการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตำบล


โรงเรียนในระบบ e-Donation ในแต่ละตำบลแจ้งความจำนงมาที่ Katanyu ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานงาน
1. ทุนครุภัณฑ์ Katanyu ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนในนามของโรงเรียนเพื่อให้ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลมอบให้กับโรงเรียน
2. ทุนการศึกษาครู และนักเรียน Katanyu ประสานงานเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการเรียน การฝึกอบรม รวมถึง จัดซื้อหนังสือที่ต้องการสำหรับเพิ่มเติมความรู้ และส่งมอบหนังสือให้กับผู้รับทุนการศึกษาต่อไป


ผู้ซื้อทุกคน สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการ Katanyu เพียงซื้อสินค้าผ่าน Katanyu.com โดยผู้ซื้อจะได้รับ 5% จากยอดซื้อสุทธิ เพื่อบริจาคเข้ากองทุนตำบลในทุกๆ ตำบลกว่า 7,255 ตำบล ทั่วประเทศไทย เงินที่ร่วมบริจาคจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*
*ตัวอย่าง: ผู้ซื้อมีเงินบริจาค เข้าตำบล ก. เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทในปีนั้น เพื่อนำไปบริจาคให้โรงเรียนในระบบ e-Donation จะสามารถหักลดหย่อนภาษีส่วนเงินบริจาคได้ถึง 10,000 บาท
ผู้ซื้อสามารถเลือกบริจาคและตรวจสอบยอดบริจาคผ่าน Katanyu Mobile Application

1. สินค้าหลากหลาย ในราคายุติธรรม
2. สินค้าคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
3. สินค้าจำหน่ายจากเจ้าของสินค้า และผู้ผลิต โดยตรง
4. สะดวกในการซื้อ และรับสินค้า
5. สินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเศรษฐกิจตำบล เพื่อให้เป็นพลังของชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ info@katanyu.com

Store Location

Contact Us

สนใจนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามรายละเอียดที่ Contact Center
โทร. 02-700-5789 หรือ อิเมล์: info@katanyu.com

Katanyu App Available

Download Katanyu App